Súbory cookie sú nevyhnutné pre plynulý chod našej webstránky a poskytovanie našich služieb. Zároveň používame cookies na zacielenie reklamy a aby ste čo najlepšie vedeli využívať našu internetovú stránku. Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie a možnosti nastavenia vašich preferencií nájdete v rámci našich Podmienok ochrany súkromia. Súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov?
nevyhnutné cookies
- cookies potrebné pre plynulý chod stránky a poskytovanie našich služieb
voliteľné cookies
- cookies zabezpečujúce personalizáciu reklám a zber analytyckých a štatistických dát návštevnosti pre zlepšenie našich služieb
  • EXO HOSTING
  • Webmail

Ako sa dostanem k zálohám webu a databáz?

K zálohám databáz a web priestoru ktoré máte k dispozícii až 14 dní dozadu, sa dostanete po prihlásení sa do Control Panelu, následné vľavo v menu sekcia Webhosting (výber domény) a v sekcii služieb Zálohy.

 

K zálohám majú prístupy hlavné účty Control Panela, ako aj subúčty. Subúčty majú prístup k zálohám len tých domén, ku ktorým im majiteľ hlavného účtu pridelil práva (prístup).
Pozor: heslo pre FTP zálohy je jednotné pre hlavný účet aj subúčty. To znamená, že ak si napr. subúčet vygeneruje heslo pre zálohy, a hlavný účet ho nebude vedieť, bude si musieť hlavný účet heslo vygenerovať znovu - a tým sa prístup pre subúčet zruší (platí to aj opačne). Je to aj z bezpečnostných dôvodov, aby prístup k zálohám mal iba ten užívateľ, čo tento prístup aktuálne potrebuje. Ak hlavný účet si neželá, aby subúčet menil heslo pre zálohy, tak si vygeneruje nové heslo a v nastaveniach subúčtov prístup subúčtu k zálohám jednoducho zakáže. Ak hlavný účet zruší v Control Paneli subúčet, je potrebné, aby zmenil heslo k zálohám - zrušením subúčtu sa neruší FTP prístup k zálohám.

 

Control Panel - Zálohy

 

 

Na danej stránke nájdete informácie o zálohovaní:

 

 

  • FTP host: backup2.dnsserver.eu nie je adresa stránky, ktorú treba navštíviť, je to adresa serveru, ktorý si zadáte do FTP klienta (FileZilla, Total Commander, viď nižšie).
  • Prihlasovacie meno: je vždy názov domény + koncovka. Napr. exohosting.sk
  • Nové heslo: tu si vygenerujte nové heslo, ktoré bude použité pri prihlásení na zálohovací server. Defaultné heslo je rovnaké ako do Control Panela, odporúčame si ho však zmeniť z bezpečnostných dôvodov, najmä ak používate subúčet (v tomto prípade sa heslom do Control Panela neprihlásite vôbec). Nové heslo obyčajne funguje hneď.

 

Hotswap zálohy webu

 

V prípade potreby si môžete v Control Paneli v službe Zálohy vytvoriť hotswap zálohu vo forme adresára (spraví sa kópia FTP priestoru). Hotswap zálohy slúžia k tomu, keď potrebujete zálohovať poslednú aktuálny verziu webovej stránky.

 

 

Systém umožňuje držať len jednu hotswap zálohu, takže ak potrebujete spraviť novú hotswap zálohu, musíte predchádzajúcu vymazať. Stačí kliknúť na  x . Zmazaním hotswapu sa odstránia aj údaje na zálohovacom serveri.

 

FTP pripojene na zálohovací server

 

FileZilla

Príklad vytvorenia FTP pripojenia k zálohovaciemu serveru v FTP klientovi FileZilla. Odporúčame použivať protokol SFTP (v prípade akýchkoľvek problémov stačí vybrať protokol FTP).

 

 

Total Commander

Príklad vytvorenia FTP pripojenia k zálohovaciemu serveru v FTP klientovi Total Commander. Odporúčame použivať protokol SSL/TLS (v tomto prípade je potrebné mať nainštalované potrebné knižnice), pri označení políčka SSL/TLS sa server automaticky upraví na ftps://backup2.dnsserver.eu). V prípade problémov s pripojením SSL/TLS odporúčame označenie tohto políčka zrušiť.

 

 

Štruktúra zálohovacieho servera

 

Po vytvorení FTP prístupu, uvidíte dve zložky, db_zaloha (zálohy databáz) a web (zálohy webového priestoru). V prípade ak ste si v Control Paneli vytvorili hotswap zálohu webu, tak uvidíte aj zložku (hotswap_web) patriacu k hotswap zálohám webovej stránky. Hotswapy, ktoré si si vytvorili u databáz nájdete v zložke /db_zaloha/hotswap/ (viď nižšie v sekcii Hotswap zálohy databáz).

 

 

Zložky db_zaloha a web obsahujú zložky očíslované ako 00 až 14. Číslo znamená, koľko dní je stará záloha.

Napr. ak dnes je 1. júna a kliknete na zložku 01, čo je záloha z predchádzajúceho dňa, teda 31. mája, vidíte všetky súbory v akom boli stave k danému dátumu. Rôzne súbory môžu mať rôzne dátumy - to znamená, že v zložke 01 môžete vidieť súbor s dátumom napr. 15 mája. To znamená, že v ten deň bol súbor naposledy zmenený, nie deň, kedy sa záloha vytvorila.

Ak si potrebujete obnoviť súbory napr. zo zložky 06 a webová stránka používa databázu, tak odporúčame z rovnakej zložky (06) obnoviť aj databázu. Tento čin však zrealizujte len v tom prípade, ak by stránka po obnove súborov na FTP zle pracovala s databázou alebo zobrazovala nesprávne údaje.

 

Obnova databázy cez Control Panel

 

Ak nepotrebujete priamy prístup k zálohe databázy a potrebujete proste len nahradiť aktuálnu databázu databázou staršieho dátumu, tak si ju môžete obnoviť cez Control Panel, kde po prihlásení kliknite na službu Správa databáz a pri dotyčnej databáze kliknite na červené tlačidlo Zálohy.

Po kliknutí uvidíte tabuľku so zálohami, kde si môžete obnoviť databázu z požadovaného dňa. Po kliknutí na Nahradiť databázu, budete ešte vyzvaní, či si danú akciu prajete zrealizovať.

 

 

Hotswap zálohy databáz

 

V sekcii Aktuálna záloha (viď vyššie) si môžete aj vytvoriť aktuálnu zálohu databázy (obdoba hotswapu súborov), čo odporúčame, ak plánujete robiť na webe veľké zmeny (upgrade po dlhej dobe, inštalácia väčšieho množstva pluginov a pod.). Z tohto prostredia si posledný hotswap môžete obnoviť, resp. zálohu "hotswapnutej" zálohy nájdete na zálohovacom serveri v adresári /db_zaloha/hotswap/.

Ak v Control Paneli hotswap databázy zmažete, tak sa zmaže aj záloha databázy v zložke /hotswap/. Pred zmazaním a vytvorením nového hotswapu v Control Paneli odporúčame si už skôr vytvorenú zálohu databázy stiahnuť, ak nechcete o ňu prísť.

 

Nahratie zálohy súborov na FTP

 

Ak zálohy máte stiahnuté a potrebujete ich nahrať na váš hosting, odporúčame postupovať podľa návodu: Ako si môžem nahrať stránku na server? Ako sa pripojiť na FTP?

 

Import zálohovanej databázy

 

V prípade ak potrebujete nahrať databázu, ktorú ste si stiahli zo zálohovacieho servera, môžete postupovať podľa návodu: Ako importovať MySQL databázu pomocou phpMyAdmin

 

open gdpr back to top
×