Súbory cookie sú nevyhnutné pre plynulý chod našej webstránky a poskytovanie našich služieb. Zároveň používame cookies na zacielenie reklamy a aby ste čo najlepšie vedeli využívať našu internetovú stránku. Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie a možnosti nastavenia vašich preferencií nájdete v rámci našich Podmienok ochrany súkromia. Súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov?
nevyhnutné cookies
- cookies potrebné pre plynulý chod stránky a poskytovanie našich služieb
voliteľné cookies
- cookies zabezpečujúce personalizáciu reklám a zber analytyckých a štatistických dát návštevnosti pre zlepšenie našich služieb
  • EXO HOSTING
  • Webmail

*Aké servery a porty si nastaviť pre IMAP, POP3 a SMTP

Nastavenie prijímania a odosielania pošty v emailových klientoch

 

V prípade, ak si nastavujete prijímanie a odosielanie emailov v niektorom emailovom klientovi (Outlook, Thunderbird a pod.), tu nájdete zoznam serverov a portov, ktoré treba nastaviť, aby prijímanie a posielanie emailov správne fungovalo.

 

TIP

Predtým, ako začnete s nastaveniami emailového klienta, si najprv otestujte prihlásenie cez Webmail na adrese https://roundcube.dnsserver.eu/ kde zadáte celú emailovú adresu ako meno používateľa; a ručne zadajte heslo k schránke, a skúste sa prihlásiť. Takto si overíte, či máte správne heslo k schránke a to potom zadajte pri nastaveniach mailového klienta. Zároveň odporúčame si v schránke otestovať prijímanie a odosielanie emailových správ, aby ste sa uistili, že Vaša emailová schránka je plne funkčná, bez obmedzení.

Ak by ste si menili heslo ku schránke, nové heslo obyčajne funguje do minúty.

 

Upozornenie: pozorne si prečítajte aké porty k akým serverom treba nastaviť, a či ide o zabezpečené pripojenie alebo nie. Pomiešané nastavenia sú najčastejšou príčinou, že prijímanie alebo odosielanie emailov v klientoch nefunguje alebo hlási problém s certifikátom.

 

Prijímanie emailovej pošty

 

IMAP nastavenia

IMAP (Internet Message Access Protocol) je protokol, ktorý umožňuje vzdialený prístup k emailovej schránke - v praxi to znamená, že ak v emailovom klientovi si nastavíte príjem správ prostredníctvom protokolu IMAP, vo svojom klientovi si priamo riadite obsah emailovej schránky, podobne ako keby ste si schránku riadili priamo vo Webmaile. Výhoda tohto protokolu je synchronizácia - ak v klientovi vymažete správy, budú vymazané aj v schránke, ak správy presuniete z jednej zložky do druhej, presunú sa aj v emailovej schránke.

 

V prípade protokolu IMAP dbajte na to, aby ste si emailové správy udržiavali s prehľadom a zbytočné, či nepotrebné správy mazali. Ak nebudete správy vymazávať vo Vašom klientovi, tak stále budú prítomné v schránke a časom sa schránka môže úplne zaplniť a ďalšie správy prestane prijímať.

 

Nastavenie IMAP s použitím SSL zabezpečenia (odporúčané):

 

IMAP server: mail.exohosting.com
Port: 993
Zabezpečenie: Áno (SSL/TLS)

 

Nižšie na obrázku je príklad nastavenia zabezpečeného pripojenia IMAP v emailovom klientovi Thunderbird.

Napr. vlastníte emailovú adresu nazov-schranky@adresa.sk. Pri použití zabezpečeného servera mail.exohosting.com musíte použiť port 993 (IMAP) a pripojenie zabezpečené pomocou SSL/TLS:

 

 

 

Nastavenie IMAP bez použitia SSL zabezpečenia

  • (použite, ak sú -nejaké- problémy so zabezpečeným pripojením):

 

IMAP server: mail.<vasadomena.koncovka>
Port: 143
Zabezpečenie: Nie

 

Nižšie na obrázku je príklad nastavenia nezabezpečeného pripojenia IMAP v emailovom klientovi Thunderbird.

Napr. vlastníte emailovú adresu nazov-schranky@adresa.sk. V tomto prípade, ak použijete server mail.<vasadomena.koncovka> tak port musíte nastaviť 143 a zabezpečenie pripojenia žiadne.

 

 

 

POP3 nastavenia

POP (Post Office Protocol) alebo POP3 je protokol, ktorý sa používa pre sťahovanie emailových správ z emailovej schránky - ak používate viac klientov na viacerých počítačoch tak správy, ktoré ste si do klienta pomocou protokolu POP stiahli, tak sa na ďalšom počítači stiahnu znovu. Oproti protokolu IMAP má výhodu, že je jednoduchší na implementáciu, v prípade veľkých emailových schránok obvykle pracuje rýchlejšie, nevýhodu má v tom, že sa nesynchronizuje s emailovou schránkou.

 

Keďže v prípade POP3 sa zo servera len sťahujú kópie správ, je veľmi dôležité, aby ste si v emailovom klientovi nastavili obdobie, po akej dlhej dobe sa majú stiahnuté emaily zo schránky vymazať. Ak tak neurobíte, tak Vaša schránka sa bude čoraz viac zapĺňať, až sa zaplní úplne, prestane ďalšie správy prijímať a potom bude nutné sa prihlásiť na Webmail a správy si zmazať manuálne.
Niektoré zariadenia (napr. iPhone) si pre zmazané emaily môžu vytvoriť vlastné špeciálne zložky na Webmaile, a preto sa môže stať, že ak emaily vymažete v zariadení, na Webmaile sa len presunú do tejto špeciálnej zložky a v skutočnosti naďalej zaberajú miesto v schránke. V tomto prípade je potrebné, aby ste si schránku z času na čas skontrolovali, či sa nezapĺňa zmazanými emailami.

 

Nastavenie POP3 s použitím SSL zabezpečenia (odporúčané):

 

POP3 server: mail.exohosting.com
Port: 995
Zabezpečenie: Áno (SSL/TLS)

 

Nižšie na obrázku je príklad nastavenia zabezpečeného pripojenia POP3 v emailovom klientovi Thunderbird.

Napr. vlastníte emailovú adresu nazov-schranky@adresa.sk. Pri použití servera mail.exohosting.com musíte použiť port 995 (POP) a zabezpečenie pripojenia SSL/TLS.

 

 

 

Nastavenie POP3 bez použitia SSL zabezpečenia

  • (použite, ak sú -nejaké- problémy so zabezpečeným pripojením):

 

POP3 server: mail.<vasadomena.koncovka>
Port: 110
Zabezpečenie: Nie

 

Nižšie na obrázku je príklad nastavenia nezabezpečeného pripojenia POP3 v emailovom klientovi Thunderbird.

Napr. vlastníte emailovú adresu nazov-schranky@adresa.sk. V tomto prípade, ak použijete server mail.<vasadomena.koncovka> tak port musíte nastaviť 110 (POP) a zabezpečenie pripojenia žiadne.

 

 

 

Odosielanie emailovej pošty

 

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je jednoduchý protokol umožňujúci odosielanie emailových správ z Vášho emailového klienta. Protokol zrealizuje doručenie emailovej pošty pomocou priameho spojenia medzi odosielateľom a adresátom.

 

Nastavenie SMTP s použitím SSL zabezpečenia (odporúčané):

 

SMTP server: smtp.exohosting.com
Port: 465
Zabezpečenie: Áno (SSL/TLS)​

 

Nižšie na obrázku je príklad nastavenia zabezpečeného pripojenia SMTP v emailovom klientovi Thunderbird.

Napr. vlastníte emailovú adresu nazov-schranky@adresa.sk. Pri použití zabezpečeného servera smtp.exohosting.com musíte použiť port 465 (SMTP) a zabezpečenie pripojenia SSL/TLS:

 

 

 

V prípade odosielania pošty cez zabezpečený server smtp.exohosting.com namiesto portu 465 môžete použiť aj port 587, v tomto prípade ale Zabezpečenie pripojenia musíte vybrať STARTTLS a nie SSL/TLS:

 

SMTP server: smtp.exohosting.com
Port: 587
Zabezpečenie: Áno (STARTTLS)​

 

 

Nastavenie SMTP bez použitia SSL zabezpečenia

  • (použite, ak sú -nejaké- problémy so zabezpečeným pripojením):

 

SMTP server: smtp.<vasadomena.koncovka>
Port: 25
Zabezpečenie: Nie​

 

Nižšie na obrázku je príklad nastavenia nezabezpečeného pripojenia SMTP v emailovom klientovi Thunderbird.

Napr. vlastníte emailovú adresu nazov-schranky@adresa.sk. V tomto prípade, ak použijete server smtp.<vasadomena.koncovka> tak port musíte nastaviť 25 (SMTP) a zabezpečenie pripojenia žiadne.

 

Toto nastavenie použite len vtedy, ak z nejakého dôvodu nechcete/nemôžete používať náš server smtp.exohosting.com. Ak použijete iné zabezpečenie ako žiadne, tak pri odosielaní správ bude klient hlásiť problém s certifikátom.

 

 

 

Mám problémy aj so správnym nastavením

 

TIPV prípade akýchkoľvek problémov s prijímaním a odosielaním pošty, odporúčame sa najprv uistiť, či máte uhradené všetky služby, či prijímanie a odosielanie funguje cez Webmail a pred kontaktovaním technickej podpory odporúčame reštartovať všetky zariadenia (emailový klient, počítač) vrátane internetu (router, wifi).

 

Problémy so SSL

 

Výnimočne sa môže stať, že aj v prípade správneho nastavenia serverov a portov máte problém s prijímaním a odosielaním emailov pomocou emailových klientov.

V prípade, ak máte nastavené SSL zabezpečenie (teda servery používate *.exohosting.com) a jedného dňa Vám zrazu prestali fungovať emaily napr. v Outlooku, skontrolujte si, či máte antivírusový program aktualizovaný - samotný antivír, vrátane vírusovej databázy. Niekedy sa môže stať, že na antivír vyšla aktualizácia, ktorá neumožňuje prijímať a / alebo odosielať emaily pomocou emailových klientov. Takýto stav zvyčajne trvá niekoľko hodín, maximálne deň-dva, pokým antivírová spoločnosť nevydá novú aktualizáciu, ktorá chybu so SSL odstráni.

V tomto prípade odporúčame minimálne dočasne si nastaviť emailové kontá bez použitia SSL zabezpečenia.

 

Meno

Ak emailový klient si od Vás pýta meno a zadáte tam svoje meno a po nastavení účtu prijímanie resp. posielanie správ nefunguje, tak do položky Meno zadajte celú emailovú adresu (mojaadresa@mojadomena.tld)

 

Vyplnenie údajov (smartphone)

Ak si vypĺňate údaje pre emailový klient, ktorý máte vo svojom smartphone (napr. iPhone), tak niektoré položky máte možnosť zadať ako voliteľné. V tomto prípade sa môže stať, že ak nevyplníte všetky položky, aj tie, ktoré sú len voliteľné, tak prijímanie alebo odosielanie správ nemusí fungovať. Odporúčame vyplniť všetky možné položky, vrátane voliteľných.

open gdpr back to top
×