Súbory cookie sú nevyhnutné pre plynulý chod našej webstránky a poskytovanie našich služieb. Zároveň používame cookies na zacielenie reklamy a aby ste čo najlepšie vedeli využívať našu internetovú stránku. Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie a možnosti nastavenia vašich preferencií nájdete v rámci našich Podmienok ochrany súkromia. Súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov?
nevyhnutné cookies
- cookies potrebné pre plynulý chod stránky a poskytovanie našich služieb
voliteľné cookies
- cookies zabezpečujúce personalizáciu reklám a zber analytyckých a štatistických dát návštevnosti pre zlepšenie našich služieb
  • EXO HOSTING
  • Webmail

Úprava konfiguračného súboru WordPress

Konfiguračný súbor Wordpress je označený ako wp-config.php a nachádza sa priamo v koreňovom adresári public_html:

 

/public_html/wp-config.php

 

Zmena pripojenia k databáze

 

Databáza je úložisko všetkých textov, ktoré máte na stránke, zároveň obsahuje odkazy na mediálne súbory (napr. obrázky), ktoré ste si vložili na svoje stránky. Ak by ste si zmazali databázu, tak by súbory WordPress nemali čo zobraziť a stránka by bola nefunkčná, WordPress by sa "tváril" ako keby nebol vôbec nainštalovaný.

Ak ste sa z nejakého dôvodu rozhodli použiť inú databázu - napr. chcete použiť staršiu zálohu, ale o obsah aktuálnej databázy nechcete prísť alebo chcete zmeniť typ databázy z MySQL na MariaDB tak údaje tejto novej databázy musíte zadať do súboru wp-config.php. V súbore nájdite tieto riadky:
 

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'tu_je_nazov_databazy' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'tu_je_nazov_uzivatela' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'tu_je_heslo_k_databaze' );

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'tu_je_server' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );

 

  • DB_NAME - názov databázy, ktorý sa skladá z predpony db, čísla (ID) konta / objednávky, ktoré je priradené ku konkrétnej doméne a náhodných najviac 6 znakov, ktoré si zadáte pri vytvorení databázy. Každá databáza má jedinečný názov a nemôžete mať v Control Paneli dve databázy s rovnakým názvom. Takže ak by ste si chceli vytvoriť databázu s rovnakým názvom, ako databáza, ktorá už existuje, musíte existujúcu databázu zmazať (pozor, aby neobsahovala nejaké dáta, o ktoré by ste zmazaním prišli)
  • DB_USER - názov užívateľa, je spravidla rovnaký ako názov databázy, vytvára sa automaticky spolu s vytvorením databázy. Ak to nie je z nejakého dôvodu nutné, tak nie je dôvod si vytvárať iného užívateľa. Takže ak by ste potrebovali zmeniť v konfiguračnom súbore WordPress názov databázy, rovnaký názov použijete aj pre užívateľa.
  • DB_PASSWORD - heslo, ktoré si vytvoríte buď zadaním alebo vygenerovaním (odporúčame) pri vytváraní databázy. Odporúčame ho mať čo najviac zložité.
  • DB_HOST - sem zadáte adresu servera, na ktorej sa databáza nachádza, túto informáciu nájdete priamo pod názvom databázy v Control Paneli. Keďže pri vytváraní databáz aktuálne odporúčame vybrať typ MariaDB 10.5, mali by ste tu vidieť sql22.dnsserver.eu prípadne sql20.dnsserver.eu. MySQL 8.0 je napr. na serveri sql19.dnsserver.eu
  • Položky DB_CHARSET a DB_COLLATE obyčajne nie je dôvod upravovať.

 

Po úprave súbor uložte a nahrajte naspäť na server. Po obnovení vašej stránky vytvorenej vo WordPress už sa bude obsah načítavať z novej databázy.

open gdpr back to top
×