Súbory cookie sú nevyhnutné pre plynulý chod našej webstránky a poskytovanie našich služieb. Zároveň používame cookies na zacielenie reklamy a aby ste čo najlepšie vedeli využívať našu internetovú stránku. Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie a možnosti nastavenia vašich preferencií nájdete v rámci našich Podmienok ochrany súkromia. Súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov?
nevyhnutné cookies
- cookies potrebné pre plynulý chod stránky a poskytovanie našich služieb
voliteľné cookies
- cookies zabezpečujúce personalizáciu reklám a zber analytyckých a štatistických dát návštevnosti pre zlepšenie našich služieb
  • EXO HOSTING
  • Webmail

Informácie o PHP

Prehľad PHP verzií

V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť zoznam dostupných PHP verzií na našich serveroch. Verziu PHP si môžete meniť podľa potreby cez Control Panel, navyše každý zákazník si môže upravovať nastavenia PHP na svojom hostingu pomocou úprav v konfiguračnom súbore php.ini. Súbor php.ini nájdete prihlásením sa na FTP v zložke /conf/. Chod PHP na hostingu je prevedený v metóde FastCGI, ktorá je nastavená ako východzia.

Verzia Cesta k súboru php.ini Odporúčané používanie
5.3.x /conf/php53/ NIE
5.6.x /conf/php56/ NIE
7.0.x /conf/php7/ NIE
7.1.x /conf/php71/ NIE
7.2.x /conf/php72/ NIE
7.3.x /conf/php73/ ÁNO
7.4.x /conf/php74/ ÁNO (východzie nastavenie pre nové domény)
8.0.x /conf/php80/ ÁNO (iba na testovanie)

 

Všetky PHP verzie staršie ako 7.2 (vrátane) sa považujú za zastaralé a mali by ste zvážiť prechod na vyššiu verziu, čo veľmi pravdepodobne bude vyžadovať update CMS (Wordpress, Prestashop, OpenCart a pod.). Niektoré staršie domény môžu mať nastavené staršie verzie PHP 5.4 a 5.5. Zmeniť sa dá už iba na iné, vrátiť sa k týmto dvom verziám nie je možné.

 

Základné parametre php.ini

V súbore php.ini sú nastavené parametre kontrolované na úrovni systému z dôvodu ochrany stability servera. Konkrétne ide o memory_limit, max_execution_time a max_input_time. Zvyšné parametre je možné meniť podľa potreby.

 

V prípade neodborných zmien v php.ini môže dôjsť k výpadku stránky. Ak si súbor php.ini chcete vrátiť do pôvodného stavu, vymažte ho a v Control Paneli zmeňte PHP verziu na hocijakú inú. Po každej zmene PHP sa zmazaný súbor php.ini doplní v pôvodnom stave.

 

Základné parametre platné pre PHP 7.3, 7.4 a 8.0

Parameter Hodnota
max_execution_time 80
max_input_time 60
memory_limit 512M
upload_max_filesize 256M
post_max_size 256M

 

Základné parametre platné pre PHP 7.2 a staršie

Parameter Hodnota
max_execution_time 80
max_input_time 60
memory_limit 300M
upload_max_filesize 40M
post_max_size 40M

  • Počet dostupných PHP procesov, ktoré môže váš web naraz využívať je 15

 

Zoznam modulov

Názov modulu Externý odkaz
ioncubeloader https://www.ioncube.com/sa/USER-GUIDE.pdf
bcmath https://php.net/manual/en/book.bc.php
ctype https://php.net/manual/en/book.ctype.php
curl https://php.net/manual/en/book.curl.php
date https://php.net/manual/en/function.date.php
dbase https://php.net/manual/en/book.dbase.php
dom https://php.net/manual/en/book.dom.php
exif https://php.net/manual/en/book.exif.php
ffmpeg http://ffmpeg.org/ffmpeg.html
fileinfo https://php.net/manual/en/book.fileinfo.php
filter https://php.net/manual/en/book.filter.php
ftp https://php.net/manual/en/book.ftp.php
gd https://php.net/manual/en/book.image.php
geoip https://php.net/manual/en/book.geoip.php
gettext https://php.net/manual/en/book.gettext.php
haru https://php.net/manual/en/book.haru.php
hash https://php.net/manual/en/book.hash.php
html_parse http://pecl.php.net/package/html_parse
http https://php.net/manual/en/book.http.php
iconv https://php.net/manual/en/book.iconv.php
imagick https://php.net/manual/en/book.imagick.php
imap https://php.net/manual/en/book.imap.php
json https://php.net/manual/en/book.json.php
libxml https://php.net/manual/en/book.libxml.php
mailparse https://php.net/manual/en/book.mailparse.php
mbstring https://php.net/manual/en/book.mbstring.php
mcrypt https://php.net/manual/en/book.mcrypt.php
memcache https://php.net/manual/en/book.memcache.php
memcached https://php.net/manual/en/book.memcached.php
mhash https://php.net/manual/en/book.mhash.php
mime_magic https://php.net/manual/en/book.mime-magic.php
mongo https://php.net/manual/en/book.mongo.php
mssql https://php.net/manual/en/book.mssql.php
mysql https://php.net/manual/en/book.mysql.php
mysqli https://php.net/manual/en/book.mysqli.php
openssl https://php.net/manual/en/book.openssl.php
pcre https://php.net/manual/en/book.pcre.php
PDO https://php.net/manual/en/book.pdo.php
pdo_mysql https://php.net/manual/en/ref.pdo-mysql.php
pdo_pgsql https://php.net/manual/en/ref.pdo-pgsql.php
pdo_sqlite https://php.net/manual/en/ref.pdo-sqlite.php
pgsql https://php.net/manual/en/book.pgsql.php
Phar https://php.net/manual/en/book.phar.php
posix https://php.net/manual/en/book.posix.php
ps https://php.net/manual/en/book.ps.php
radius https://php.net/manual/en/book.radius.php
rar https://php.net/manual/en/book.rar.php
Reflection https://php.net/manual/en/book.reflection.php
session https://php.net/manual/en/book.session.php
SimpleXML https://php.net/manual/en/book.simplexml.php
soap https://php.net/manual/en/book.soap.php
sockets https://php.net/manual/en/book.sockets.php
SPL https://php.net/manual/en/book.spl.php
SQLite https://php.net/manual/en/book.sqlite.php
standard https://php.net/manual/en/book.spl.php
stats https://php.net/manual/en/book.stats.php
suhosin http://www.hardened-php.net/suhosin/configuration.html
tidy https://php.net/manual/en/book.tidy.php
tokenizer https://php.net/manual/en/book.tokenizer.php
uploadprogress https://php.net/manual/en/session.upload-progress.php
wddx https://php.net/manual/en/book.wddx.php
xmlreader https://php.net/manual/en/book.xmlreader.php
xmlwriter https://php.net/manual/en/book.xmlwriter.php
xmlrpc https://php.net/manual/en/book.xmlrpc.php
xml https://php.net/manual/en/book.xml.php
xsl https://php.net/manual/en/book.xsl.php
zip https://php.net/manual/en/book.zip.php
zlib https://php.net/manual/en/book.zlib.php
open gdpr back to top
×