Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
Vlastné nastavenie cookies
nevyhnutné cookies
- cookies potrebné pre plynulý chod stránky a poskytovanie našich služieb
- cookies zabezpečujúce personalizáciu reklám a zber analytyckých a štatistických dát návštevnosti pre zlepšenie našich služieb
 • EXO HOSTING
 • Webmail

SSL CERTIFIKÁTYTechnológia SSL (Secure Sockets Layer) ako súčasť HTTPS protokolu chráni informácie vymieňané medzi vašou stránkou a jej návštevníkmi. Takto zabezpečená komunikácia je podmienená vlastníctvom SSL certifikátu. Využitie HTTPS protokolu neslúži len na zvýšenie dôveryhodnosti vašich stránok. V prípade, že dochádza na vašej stránke k výmene citlivých informácii (obchodných či platobných) a záleží vám na ochrane týchto dát, zabezpečené pripojenie by malo byť samozrejmosťou. SSL certifikát umožňuje šifrovanie dát na ceste medzi návštevníkmi stránky a serverom, kde je stránka umiestnená, pričom je aj identifikátorom vlastníka certifikátu. SSL certifikát pomáha aj pri získaní lepších pozícií Vašej stránky vo vyhľadávačoch (napr. Google).

*Platené SSL certifikáty sa objednávajú na dobu jedného roku.

CERTIFIKÁT ZADARMO

Šifrovaná komunikácia pre Váš web je možná aj zadarmo.


KLASICKÉ CERTIFIKÁTY

Šifrujú prenos na vybranom tvare domény napr. domena.sk alebo www.domena.sk. Vhodné použiť aj pre Facebook aplikácie.WILDCARD SSL CERTIFIKÁTY

Sú určené na šifrovanie prenosu dát v rámci celej domeny napr. domena.sk a na všetkých subdoménach.


* Uvádzané ceny sú určené pre domény, ktoré využívajú jeden z webhostingových balíčkov na serveroch EXO Hosting. Objednávku SSL certifikátu pre doménu, ktorú u nás nehosťujete môžete zrealizovať na dcérskom webe www.exossl.sk.


ČASTÉ OTÁZKY


Ako postupovať, aby som získal SSL certifikát?
Certifikát Let's Encrypt si môžete nainštalovať priamo z Control panelu. Platené certifikáty si treba objednať pri objednávke, alebo pomocou Control panelu (Zmeny -> Iná požiadavka -> Poznámka pre zmenu). Postup pre získanie SSL certifikátu:
 • Po vyplnení objednávky Vám bude Emailom zaslaná proforma faktúra a ďalšie požiadavky.
 • U zvoleného poskytovateľa vytvoríme objednávku na certifikát a na Váš email bude poslaný odkaz pre potvrdenie vlastníctva emailovej schránky.
 • Po potvrdení emailu bude certifikát automaticky nainštalovaný na server.

Získaniu certifikátu predchádza vytvorenie CSR (Certificate Signing Request), ktorý Vám na požiadanie vygenerujeme my. CSR predstavuje správu odoslanú žiadateľom certifikačnej autorite. Skôr, ako je takáto žiadosť vytvorená, musí žiadateľ vygenerovať pár kľúčov, verejný a súkromný, ktorý si ponechá pre seba. V CSR musí byť uvedený verejný kľúč, ako aj informácie o žiadateľovi podľa požiadaviek certifikačnej autority. Žiadosť samotná je digitálne podpísaná užívateľom zvoleným súkromným kľúčom. V prípade úspešného spracovania CSR, je zo strany certifikačnej autority zaslaný certifikát, digitálne podpísaný jej súkromným kľúčom.
Na našich serveroch používame tzv. SNI (Server Name Indication), ktoré nie je funkčné s Windows XP.
Aký tvar má mať kontaktná emailová adresa?
Kontaktná mailová adresa uvedená v žiadosti o certifikát pre doménu musí obsahovať pred doménovou časťou jednu z nasledovných predpôn:
 • admin@
 • administrator@
 • hostmaster@
 • webmaster@
 • postmaster@
Doménová časť kontaktnej emailovej adresy žiadateľa musí byť zhodná s názvom domény. V prípade domény domena.sk, je vhodnou adresou napríklad admin@domena.sk.
Aké sú úrovne SSL certifikátov?

Identita vlastníka certifikátu je overená certifikačnou autoritou, overenie pritom môže nadobúdať tieto úrovne:

 • Overenie domény (Domain authentification) - potvrdenie administrátorských práv žiadateľa k doméne uvedenej v certifikáte
 • Overenie organizácie (Full organization authentication) - overenie identity organizácie, overenie doménového mena, potvrdenie príslušnosti žiadateľa o certifikát k organizácii
 • Rozšírené overenie (Extended validation) - opotvrdenie administrátorských práv žiadateľa k doméne uvedenej v certifikáte
back to top
×