Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
Vlastné nastavenie cookies
nevyhnutné cookies
- cookies potrebné pre plynulý chod stránky a poskytovanie našich služieb
- cookies zabezpečujúce personalizáciu reklám a zber analytyckých a štatistických dát návštevnosti pre zlepšenie našich služieb
  • EXO HOSTING
  • WebmailEXO HOSTING

Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov - GDPR

GDPR v EXO HOSTINGVážení klienti,

radi by sme Vás informovali, že s blížiaciou sa platnosťou Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation ďalej len ako GDPR) pristupujeme k aktualizácií súčasných Obchodných podmienok a pridaniu dokumentu Pravidlá ochrany osobných údajov. V novej podobe plne pokrývajú aj problematiku ochrany osobných údajov a špecifikujú náš vzťah správca – spracovateľ dát a plnia tiež rolu Zmluvy o spracovaní osobných údajov (ktorú v prípade potreby nájdete po úspešnom prihlásení sa vo Vašom Control Paneli).

Nové podmienky nadobúdajú účinosť dňa 25. 5. 2018. Zároveň na tejto stránke nájdete základné informácie, ako sa Vás GDPR dotýká a aké kroky je vhodné učinit z Vašej strany. Upozorňujeme, že nižšie uvedené informácie majú informatívny charakter a nenahradzujú služby poskytované advokátnymi kanceláriami alebo spoločnosťami zaoberajúcimi sa problematikou GDPR.

Pokiaľ Vy alebo Vaša spoločnosť spracovávate osobné údaje svojich zákazníkov (zamestnancov, partnerov, atď.), je viac ako pravdepodobné, že sa Vás GDPR dotýká. V tomto ohľade podliehate istým povinnostiam, ktorým sa treba prispôsobiť.

EXO HOSTING AKO SPRÁVCA ÚDAJOVNižšie uvedené údaje zadané v Control Paneli, v objednávke využíváme najmä na zabezpečenie ponúkaných služieb tj. pre fakturáciu, zabezpečenie registrácie domény (poskytujeme údaje správcom domén), SSL certifikátov, atď. 

Osobné údaje
všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno príamo či nepriamo identifikovať
Zpracovanie osobných údajov
každý úkon alebo súbor úkonov, ktoré sú s osobnými údajmi vykonávané systematicky, pomocou automatizovaných procesov. Spracovaním sa rozumie najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, poskytovanie, ukladanie, používanie, šírenie, zverejňovanie, a pod.
Správca osobných údajov
fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, služba alebo iný subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva za nim stanoveným účelom ich zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie
Spracovateľ
fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, služba alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje menom správcu osobných údajov


EXO HOSTING

kladie maximálny dôraz na náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním, pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

má dostatočné organizačné opatrenia, vrátane detailne nastavených procesných postupov pre zachovanie maximálnej bezpečnosti osobných údajov.

venujeme maximálnu starostlivosť technickému zabezpečeniu všetkých osobných údajov.

osobné dáta sú ukladané do samostatnej časti dátového úložiska, ktoré je zabezpečené prísnymi technickými a organizačnými opatreniami, v dôsledku čoho sa dajú dáta spracovávať iba pre účely k tomu určené a nie je možné ich technicky prepojiť s dátami iných služieb.

údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy napr. prevádzka fakturácie hostingových služieb, registrácia domény (údaje sú poskytované správcovi domény za účelom uzatvorenia zmluvy o doméne a jej následného vlastníctva Vami ....)

údaje neposkytujeme tretím stranám mimo strán nutných na zabezpečenie služieb a prípadov, kedy ich poskytujeme štátnym orgánom na základe zákona (napr. súdy, polícia a ďalšie)

údaje sú chránené v súlade s GDPR, sú použité technické a personálne postupy, ktoré ich chránia proti úniku a zničeniu

EXO HOSTING AKO SPRACOVATEĽ ÚDAJOV
Patria sem údaje, ktoré ukladáte na naše servery v rámci využívania našich služieb napr. údaje v e-shopoch, emailoch a podobne. 
Z pohľadu GDPR je EXO HOSTING spracovateľom osobných údajov voči svojim zákazníkom, ktorý využívajú naše služby na ukladanie osobných údajov.


EXO HOSTING

nezasahuje obsahovo, technicky alebo právne do dát, ktoré majú zákazníci umiestnené v rámci služieb na zariadeniach EXO HOSTING

máme so svojimi zákazníkmi uzatvorené zvláštne Spracovateľské zmluvy a niesme zmluvne a právne oprávnený akokoľvek obsahovo alebo technicky zasahovať do žiadnych dát (vrátane dát a informácií osobnej povahy) zákazníkov na Serveroch EXO HOSTING

vykonáva automatické skenovania dát uložených na serveroch EXO HOSTING pomocou systémových nástrojov (napr. antivír, opravy práv, využívanie obsahu a pod.)

spracováva osobné údaje iba za účelom správneho fungovania služieb a tieto informácie nikdy nevyužíva za inými účelmi (napr. marketing a pod.)

neposkytuje dáta mimo územie Európskej únie alebo mimo krajiny, ktoré sú Európskou komisiou uznávané ako krajiny s dostatočnou úrovňou zabezpečenia dát. Jedinou výnimkou sú prípady, kedy si zákazník sám zvolí datacentrum mimo EU

implementuje pokročilé bezpečnostné štandardy za účelom poskytnutia vysokej úrovne zabezpečenia našich služieb

v prípadě úniku dát našich zákazníkov upozorníme v čo najkratšom čase


back to top
×